kolorowa.m, teksty z czerwca 2011 roku

5 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest ko­loro­wa.m.

Lep­sza sza­ra rzeczy­wis­tość z przebłys­ka­mi światła niż wyima­gino­wany ko­loro­wy świat. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 czerwca 2011, 00:58

Nie po­wiem ci, że jut­ro będzie le­piej, bo nie wiem czy będzie jutro. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 29 czerwca 2011, 00:06

Naj­bar­dziej nies­pra­wied­li­wie jest być przeg­ra­nym na starcie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 czerwca 2011, 23:23

Życie ma to do siebie, że an­gażuje ak­torów, nie po­kazując im scenariusza. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 26 czerwca 2011, 12:08

Tak cu­dow­nie jest czuć się zwyczaj­nie potrzebnym. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 czerwca 2011, 23:17

kolorowa.m

Optymistka stąpająca po ziemi... albo realistka z głową w chmurach? Nie do końca umiejąca zdefiniować siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kolorowa.m

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 listopada 2016, 18:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 00:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 20:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 16:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 14:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 18:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]