kolorowa.m, teksty z listopada 2012 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest ko­loro­wa.m.

Nikt nie zna się na od­mianie le­piej niż przypadek. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2014 roku
zebrała 52 fiszki • 30 listopada 2012, 17:04

Li­nia życia wca­le nie jest prostą... sprawą. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 listopada 2012, 23:37

Pop­rzez każdą z naszych różnic, tyl­ko w 
su­mie możemy być szczęśliwi.
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 listopada 2012, 15:55

Miłość nie wie, co to znaczy 'nie wypada'. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 listopada 2012, 18:36

Skosztuj
pew­ności, jak bar­dzo jes­teś dla mnie...
drogi.
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 listopada 2012, 13:38

Wbrew po­zorom - naj­wy­mow­niej­sze są gesty. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 listopada 2012, 16:13

Naj­piękniej po­rusza siła, pchająca nas ku sobie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 listopada 2012, 14:14

Ty­le każdy waży, ile w so­bie ciepła mieści. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 listopada 2012, 19:47

Więź pęka, gdy bu­dowa­na w pośpiechu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 listopada 2012, 17:12

Dziś by­wa przew­rotne -
choć próbu­je go­nić jutro,
ogląda się za siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 listopada 2012, 16:47

kolorowa.m

Optymistka stąpająca po ziemi... albo realistka z głową w chmurach? Nie do końca umiejąca zdefiniować siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kolorowa.m

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 listopada 2016, 18:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 00:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 20:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 16:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 14:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 18:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]