kolorowa.m, teksty z maja 2012 roku

5 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest ko­loro­wa.m.

W życiu bałagan mają ci, którzy nie umieją za­miatać pod dywan. 

myśl • 21 maja 2012, 18:15

A jeśli grać na uczu­ciach - to me­lodię miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2012, 19:44

Przeszłość - ni­by jest za Tobą, ale sta­le Cię dogania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 16:12

Kto za­haczył się o wczo­raj, upa­da przed jutrem. 

myśl • 5 maja 2012, 11:20

Cza­sem zni­ka na­wet to, co niewidoczne. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 1 maja 2012, 15:46

kolorowa.m

Optymistka stąpająca po ziemi... albo realistka z głową w chmurach? Nie do końca umiejąca zdefiniować siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kolorowa.m

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 listopada 2016, 18:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 00:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 20:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 16:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 14:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 18:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]