kolorowa.m, teksty z października 2011 roku

16 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest ko­loro­wa.m.

Nie do­ceniając małego szczęścia, sam siebie ok­ra­dasz z uśmiechu. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 30 października 2011, 14:34

Zaz­droszczą porządku, bo nikt nie widzi prob­lemów pod dy­wanem czy niedo­mytych myśli w zakamarkach. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 października 2011, 13:05

No­gi Cię niosą, pro­wadzi ser­ce, pcha do przo­du uśmiech. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 października 2011, 16:57

Mówi­li, że wsadza głowę w piasek, a ona po pros­tu szu­kała skarbu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 października 2011, 22:27

Inaczej ry­zyko wygląda, gdy gra idzie o szczęście. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 października 2011, 15:24

Jak dziec­ko przy kolorowance
wyk­raczać po­za ra­my 'normalności'...

Pa­miętasz? Kiedyś kon­tu­ry nie były granicą. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 października 2011, 23:00

A ser­ce niczym gąbka.
Wchłonie ty­le bólu, ile zdoła,
Prze­mok­nięte, łza­mi ocieknie.

A nadzieja szczerze zawoła,
Że jeszcze będzie pięknie.
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 października 2011, 16:57

Od­grza­ne szczęście. Zu­pełnie jak­byś spóźnił się na życie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 października 2011, 18:58

Ro­zum, po­suń się. Czas na serce. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 października 2011, 16:23

Mówisz 'w porządku' tkwiąc w cho­ler­nym bałaganie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 9 października 2011, 22:14

kolorowa.m

Optymistka stąpająca po ziemi... albo realistka z głową w chmurach? Nie do końca umiejąca zdefiniować siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kolorowa.m

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 listopada 2016, 18:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 00:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 20:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 16:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 14:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 18:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]