kolorowa.m, teksty ze stycznia 2012 roku

12 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest ko­loro­wa.m.

Za­pomi­namy się, by mieć o czym pamiętać. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 29 stycznia 2012, 10:58

Szczęściem nie minąć się, biegnąc ku sobie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 26 stycznia 2012, 14:31

I w poszu­kiwa­niu szczęścia można się zagubić. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 21 stycznia 2012, 12:37

Zat­ra­cam się w zys­ki­waniu po­wodów do radości. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 18 stycznia 2012, 15:59

Ser­ce - choć śle­pe, naj­lep­szym jest kierowcą. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 16 stycznia 2012, 16:26

Naj­więcej tra­ci się, nic z siebie nie dając. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 14 stycznia 2012, 12:50

Wspar­cia naj­bar­dziej pot­rze­bują stojący pod ścianą. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 11 stycznia 2012, 21:49

Praw­dzi­wie budzi się ten, który widzi, że snem jest życie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 9 stycznia 2012, 14:29

Niep­rosta jest dro­ga przy skołowa­nych myślach. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 6 stycznia 2012, 19:49

Zaz­wyczaj za 'nic' mieści się wszystko. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 stycznia 2012, 19:04

kolorowa.m

Optymistka stąpająca po ziemi... albo realistka z głową w chmurach? Nie do końca umiejąca zdefiniować siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kolorowa.m

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 listopada 2016, 18:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 00:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 20:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 16:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 14:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 18:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]